KOMU SŁUŻYMY POMOCĄ

§            osobom fizycznym
§
           osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą
§
           spółkom osobowym
§
           spółkom kapitałowym
§
           stowarzyszeniom
§
           fundacjom
§
            jednostkom administracji publicznej i samorządowej
§
            innym podmiotom.