Kancelaria zajmuje się świadczeniem wszechstronnej obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców, jednostek administracji publicznej i samorządowej oraz udziela pomocy prawnej Klientom indywidualnym.

W ramach obsługi prawnej podmiotów gospodarczych Kancelaria świadczy bieżącą pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z prawnymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności dotyczącymi obrotu gospodarczego, prawa handlowego i prawa pracy, a także obsługi przetargów oraz pozostałych dziedzin prawa mających wpływ na losy przedsiębiorcy.

Jednostkom administracji publicznej i samorządowej Kancelaria proponuje świadczenie pomocy prawnej w zakresie bieżącej obsługi prawnej w zakresie wykonywanych przez jednostkę zadań oraz problematyki prawa pracy i działania służby cywilnej oraz reprezentacji procesowej przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

W  ramach świadczenia pomocy prawnej dla Klientów indywidualnych Kancelaria podejmuje się zleceń z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego w tym spadkowego, a w szczególności dochodzenia roszczeń o charakterze odszkodowawczym w związku z wypadkami komunikacyjnymi oraz błędami medycznymi.

W ramach świadczonych usług Kancelaria udziela ustnych konsultacji, pisemnych porad, informacji i opinii, służy pomocą w prowadzeniu negocjacji i opracowywaniu kontraktów oraz porozumień. Nadto Kancelaria zastępuje swoich Mocodawców w postępowaniach przed sądami, w tym administracyjnymi, organami administracji publicznej i samorządowej. Kancelaria zapewnia stały kontakt umożliwiający wymianę informacji również drogą telefoniczną i elektroniczną.

W trakcie prowadzenia spraw korzystamy z pomocy specjalistów takich jak min. notariusze, adwokaci, doradcy podatkowi, rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, architekci, geodeci. Ponadto współpracujemy z prawnikami w kraju i zagranicą, co pozwala na kompleksową pomoc w sprawach z elementem zagranicznym. Standardowo Kancelaria świadczy usługi w języku polskim i angielskim z możliwością zapewnienia obsługi w języku francuskim i niemieckim.