W JAKI SPOSÓB DZIAŁAMY

§            udzielamy ustnych porad prawnych i pisemnych opinii prawnych (w zakresie
              danego zagadnienia)
§
           udzielamy informacji o obowiązującym prawie (przepisach regulujących
              dane zagadnienie) w formie ustnej lub pisemnej
§
           przygotowujemy projekty umów, porozumień, ugód
§
            przygotowujemy projekty regulaminów, statutów
§
           przygotowujemy projektów aktów prawnych
§
           dokonujemy analizy opracowanych projektów umów, porozumień, ugód
§
           dokonujemy analizy opracowanych projektów regulaminów, statutów
§
           dokonujemy analizy opracowanych projektów aktów prawnych
§
           służymy pomocą prawną przy opracowywaniu testamentów
§
           reprezentujemy klientów przed sądami
§
           reprezentujemy klientów w postępowaniach egzekucyjnych
§
           reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych
§
           reprezentujemy klientów w negocjacjach
§
           reprezentujemy klientów w postępowaniach mediacyjnych
§
           prowadzimy postępowania mediacyjne
§
           sporządzamy analizy z zakresu zarządzania ryzykiem prawnym
§
           sporządzamy audyty prawne przedsiębiorstw
§
           sporządzamy audyty prawne projektów
§
           weryfikujemy stan prawny nieruchomości
§
           służymy pomocą prawną w regulowaniu stanu prawnego nieruchomości
§
           reprezentujemy klientów w postępowaniach koncesyjnych i o
              udzielenie zezwoleń
§
           obsługujemy procesy przekształcania i likwidacji przedsiębiorstw
§
           reprezentujemy Klientów w trakcie dochodzenia należności
§
           przygotowujemy i realizujemy sprawy o dział majątku wspólnego
§
           przygotowujemy i realizujemy sprawy o dział spadku
§
           reprezentujemy klientów podczas postępowań o stwierdzenie nabycia spadku
              również z udziałem czynnika zagranicznego