prawo cywilne

§           spadki, testamenty, zachowki, działy spadku
§           odszkodowania, zadośćuczynienia
§           ochrona dóbr osobistych
§           sprawy o zapłatę
§           windykacja należności
§           sprawy konsumenckie
§           ochrona posiadania
§           ochrona własności
§           eksmisje
§           obrót nieruchomościami
§           nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
§           zniesienie współwłasności
§           zasiedzenia nieruchomości
§           zagadnienia wieczysto-księgowe
§           stosunki umowne
§           weksle