prawo gospodarcze

§           zawiązywanie i likwidacja działalności gospodarczej
§           rejestracja i likwidacja spółek prawa handlowego
§           organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstw
§           dokumentacja korporacyjna