prawo zamówień publicznych

    §           prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne
    §           odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”