Kancelaria działa w oparciu o przepisy:

§           ustawy z dnia 06 lipca 1982r. o radcach prawnych
             (tekst jedn. Dz.U. z 2010r., nr 10, poz. 65 ze zm.),
§           ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności
             gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2010r., nr 220, poz. 1447 ze zm.),
§           ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
             osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.),
§           ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy
             i finansowaniu terroryzmu, (tekst jedn. Dz.U. z 2010r., nr 46, poz. 276 ze zm.),
§           Kodeksu Etyki Radcy Prawnego wprowadzonego w życie z dniem

             01 stycznia 2008r. uchwałą nr 5/2007 VIII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych
              z dnia 10 listopada 2007r.”