Wynagrodzenie

W ramach współpracy z naszymi Klientami proponujemy różne formy ustalania wynagrodzenia. Każdorazowo jest ono ustalane i dopasowywane do indywidualnych potrzeb Klienta. Przy współpracy w zakresie stałej obsługi prawnej Klienta wynagrodzenie ustalane jest wspólnie jako miesięczny ryczałt, którego wysokość jest uzależniona od przewidywanego nakładu pracy Kancelarii oraz wyniku obopólnych negocjacji.

W wypadku zleceń indywidualnych podstawowym, aczkolwiek nie jedynym sposobem ustalenia honorarium Kancelarii jest rozliczenie w oparciu o stawkę godzinową. Istnieje również możliwość ustalenia honorarium ryczałtowego uwzględniającego przewidywany nakład pracy Kancelarii.

W sprawach dotyczących roszczeń majątkowych istnieje możliwość negocjowania stawki ryczałtowej w połączeniu z wynagrodzeniem prowizyjnym, uzależnionym od wymiernego efektu pracy Kancelarii osiągniętego dla Klienta.

W ramach zabezpieczenia pomocy prawnej w sytuacjach trudnych do przewidzenia Kancelaria proponuje wykup pakietu zabezpieczenia w zakresie pomocy prawnej o z góry ustalonej wartości uprawniającej Klienta do korzystania z pomocy prawnej w danym okresie czasu obowiązywania pakietu w ramach wykupionego limitu godzin pracy Kancelarii.